۳۰ خرداد ۱۳۹۵

اطلاعات مربوط به ماده معدنی

اطلاعات مربوط به ماده معدنی  تعریف تراورتن ها تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود. بطور کلی در […]
۲۹ خرداد ۱۳۹۵

ارتباط بین مقاومت‌ویژه الکتریکی با پارامتر مکانیکی کرنش در سنگ‌ها‌ی رسوبی

چكيده خواص فیزیکی – مکانیکی سنگ‌ها پارامترهای مهمی در طراحی کارهای مهندسی و طبقه‌بندی توده سنگ‌ها برای اهداف مهندسی است. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که روش‌های […]