۳۰ خرداد ۱۳۹۵

اطلاعات مربوط به ماده معدنی

اطلاعات مربوط به ماده معدنی  تعریف تراورتن ها تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود. بطور کلی در […]